header image
Start arrow Zarządzanie procesowe arrow Identyfikacja procesów
Identyfikacja procesów biznesowych

Celem identyfikacji procesów biznesowych jest wyodrębnienie spośród szeregu realizowanych w organizacji działań, łańcucha wartości, na który składają się kolejne procesy główne. Produkty tych procesów kierowane są do klienta zewnętrznego i jako takie stanowią podstawę funkcjonowania biznesu danego przedsiębiorstwa.

Procesom głównym towarzyszą procesy pomocnicze, których celem jest umożliwienie przedsiębiorstwu sprawnego realizowania procesów podstawowych. Ze względu na różne aspekty działania przedsiębiorstwa wyróżnia się kilka typów procesów, które pomagają w ich szeregowaniu w trakcie prowadzenia analizy procesów. Identyfikację procesów można rozpocząć od góry i schodzić do dołu, tj. wyjść od strategii przedsiębiorstwa i systemu celów strategicznych, na podstawie których wyodrębnia się procesy główne, a następnie rozbierać je na podprocesy i wchodzące w ich skład poszczególne działania. W odwrotnym podejściu wychodzi się od poszczególnych działań, które łączy się z innymi tworzącymi wartość, w ten sposób buduje się procesy aż do głównych włącznie. Do zidentyfikowanych procesów tworzone są tzw. karty procesów, które opisują podstawowe dane o procesie m.in.:

  • Wejścia (inicjatory)
  • Wyjścia (produkty)
  • Lidera (właściciel)
  • Powiązania z innymi procesami
  • Parametry

Parametrami procesów mogą być jego maksymalna i rzeczywista wydajność, czas trwania lub koszty.

Do zidentyfikowanego procesu tworzona jest (poza kartą procesu), dokumentacja będąca graficzną reprezentacją jego przebiegu. Mapa procesów prezentuje powiązania pomiędzy poszczególnymi procesami oraz schemat tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. Zidentyfikowane procesy zostają poddane analizie, w której oceniane są poszczególne działania i ich wpływ na budowanie wartości. Na podstawie wyników analizy wskazuje się procesy, które należy zoptymalizować w etapie modelowania procesów.

Mapowanie procesów może zostać wykonane na różnych poziomach szczegółowości, w zależności od oczekiwanych rezultatów projektu. Diagramy mogą prezentować opis procedury z włączeniem elementarnych zadań.

W skrócie
Podstawy koncepcji zarządzania procesowego to: technologie informatyczne i orientacja procesowa.
Sonda
Jaki moduł oprogramowania chciałbyś wdrożyć najszybciej w swoim przedsiębiorstwie?