header image
Start arrow Zarządzanie strategiczne arrow Zarządzanie strategiczne - sposób adaptacji przedsiębiorstwa do otoczenia
Zarządzanie strategiczne - sposób adaptacji przedsiębiorstwa do otoczenia
Zalążki zarządzania strategicznego datuje się na początek lat 70-tych. Zarządzanie strategiczne jest odpowiedzią na nowo powstające wówczas warunki otoczenia przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstwa stają w obliczu rozszerzania się zasięgu geograficznego ich działania i ich konkurentów oraz ich dywersyfikacji, dynamizacji procesów innowacyjnych, olbrzymim wzrostem liczby dostępnych w przedsiębiorstwach zasobów informacyjnych i możliwościach ich przetwarzania. Dużej nieciągłości w powstawaniu zmian w otoczeniu, co pociąga za sobą konieczność skrócenia czasu reakcji (podejmowania szybkich i elastycznych decyzji). Dodatkowo poszerzający się zasięg działania organizacji jest obciążony większymi kosztami i ryzykiem. Niezbędne jest, więc wprowadzenie modyfikacji kultury organizacyjnej, odpowiadających zmianom zewnętrznym i wewnętrznym, wykorzystywanie nowych technik w zarządzaniu.
W skrócie
Popraw efektywność przedsiębiorstwa przez doskonalenie procesów biznesowych.
Sonda
Jaki moduł oprogramowania chciałbyś wdrożyć najszybciej w swoim przedsiębiorstwie?