header image
Start arrow Zarządzanie strategiczne arrow Nowe wyzwania
Nowe wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwo jest systemem otwartym, a co się z tym wiąże, jego wzrost i przetrwanie są ściśle związane z warunkami jego otoczenia. Warunki, w jakich funkcjonują dzisiejsze przedsiębiorstwa ulegają częstym i poważnym zmianom.
Współczesne otoczenie (środowisko) uważa się za burzliwe, turbulencyjne, bardzo stresujące, wymagające, a nawet wrogie. Cechuje je wzrastająca niepewność, brak stabilności i wysoki stopień ryzyka. Zmiany, jakie w nim zachodzą, wywierają wpływ na wszystkie dziedziny i procesy w przedsiębiorstwie. Otoczenie to utożsamiane jest przede wszystkim z procesami globalizacji i integracji.
W skrócie
Podstawy koncepcji zarządzania procesowego to: technologie informatyczne i orientacja procesowa.
Sonda
Jaki moduł oprogramowania chciałbyś wdrożyć najszybciej w swoim przedsiębiorstwie?