header image
Start arrow Zarządzanie procesowe
Zarządzanie procesowe
Zarządzanie procesowe

Rosnące wymogi wobec przedsiębiorstw zmuszają je do ciągłego podnoszenia swojej efektywności przy jednoczesnym obniżaniu kosztów działania. Konkurencja której do niedawna lokalny charakter, zmienił się na globalny, powoduje iż  nawet małe i średnie przedsiębiorstwa zmuszone są do walki o klienta z zagranicznymi firmami, często bogatszymi i sprawniejszymi. Siła przetargowa klientów dzięki łatwemu dostępowi do informacji o cenach i dostawcach jest na tyle duża iż nawet najmniejsi klienci mogą wpływać na oferowane warunki handlowe. Czynniki związane z organizacją zarządzania przedsiębiorstwem ukierunkowują również rozwój podmiotów gospodarczych, w kierunku szybko adoptujących się i bardzo sprawnych organizacji, w których wykorzystanie nowoczesnych metod i technik działania oraz systemów informatycznych jest duże jak nigdy wcześniej.

Czytaj całość...
Modelowanie procesów

Modelowanie procesów to wszelkie działania, których celem jest optymalizacja jego przebiegu, w taki sposób by w ostatecznej postaci mógł zapewnić realizację celów w najbardziej efektywny sposób. 

Czytaj całość...
Identyfikacja procesów biznesowych

Celem identyfikacji procesów biznesowych jest wyodrębnienie spośród szeregu realizowanych w organizacji działań, łańcucha wartości, na który składają się kolejne procesy główne. Produkty tych procesów kierowane są do klienta zewnętrznego i jako takie stanowią podstawę funkcjonowania biznesu danego przedsiębiorstwa.

Czytaj całość...
W skrócie
Popraw efektywność przedsiębiorstwa przez doskonalenie procesów biznesowych.
Sonda
Jaki moduł oprogramowania chciałbyś wdrożyć najszybciej w swoim przedsiębiorstwie?