header image
Start arrow Procesy biznesowe
Procesy biznesowe
Doskonalenie procesów w organizacji

Usprawnianie procesów biznesowych, to analiza i modyfikowanie istniejących w przedsiębiorstwie procesów, zarówno głównych jak i pomocniczych. Celem tych działań jest zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa jako całości oraz zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby wymagane do realizacji głównych zadań.

Podjęcie trudu wykonania analizy procesów biznesowych i ich optymalizacji, umożliwia kierownictwu przedsiębiorstwa bieżące wpływanie na przebieg i kształt krytycznych procesów, w ten sposób by były one optymalnie dostosowane do aktualnych wymagań przedsiębiorstwa.
W pewnych przypadkach zalecane jest projektowanie procesów zupełnie od nowa, jednak tak głęboka zmiana określana mianem reorganizacji procesów (Business Process Reengineering) ma charakter radykalny i jako taka stwarza olbrzymie problemy organizacyjne. Usprawnianie procesów to z reguły koncentrowanie się na analizie aktualnego stanu procesu i metod jego poprawy. Ze względu na różny zakres prac przy projektach reorganizacji i usprawniania, ten drugi jest realizowany w znacznie krótszym czasie (zwykle kilku miesięcy), jednak spodziewany wzrost efektywności jest znacznie większy przy reorganizacji procesów, wiąże się jednak z tym również większe ryzyko niepowodzenia całego projektu. Usprawnianie procesów (Business Process Improvement), może dotyczyć wybranego obszaru przedsiębiorstwa, bądź wręcz wybranego procesu. Prowadzona analiza i późniejsze modyfikacje w końcowym efekcie poprawiają już istniejący proces, bądź częściowo go zmieniają, umożliwiając wykorzystanie lub po prostu sprostanie nowym warunkom w jakich przedsiębiorstwo funkcjonuje. Zmiany mogą dotyczyć np. procesu realizacji zamówień, który w wyniku wprowadzenia nowego asortymentu do oferty przedsiębiorstwa nie jest już efektywny, a szanse związane z nowym produktem nie są wykorzystywane, dodatkowo poniesiony koszty na nową inwestycję powodują obniżenie rentowności całego przedsiębiorstwa. Poprawa wyników danego procesu jest uzależniona od głębokości zmian w procesie oraz od osiągniętej już efektywności. W niektórych przypadkach poprawa wyników nie jest już widoczna, ze względu na nie wielką możliwość ingerowania w sposób realizacji procesu, co może wynikać z ograniczonych zasobów lub możliwości ich realokacji. Wartością dodaną wynikającą z przeprowadzenia działań usprawniania procesów nie jest jednak jedynie wzrost efektywności procesów. W ramach prowadzonych prac jest bowiem wykonane mapowanie procesów  i struktur przedsiębiorstwa. Dostarczony materiał w postaci diagramów (w uzgodnionej notacji) oraz kart procesów może posłużyć kierownictwu przedsiębiorstwa do parametryzacji kluczowych czynników i ciągłej ich kontroli, do przygotowania się do wprowadzenia strategicznej karty wyników czy też do implementacji systemu informatycznego.

Główne korzyści z przeprowadzenia usprawnienia procesów biznesowych:

  • modyfikacja nieustrukturyzowanego przebiegu działań w standardowy proces
  • umożliwienie przeglądu przebiegu procesów i ich ciągłe doskonalenie
  • zwiększenie efektywności procesu
  • zinwentaryzowanie źródeł i nośników informacji
  • eliminacja zdublowanych i nie wnoszących wartości dodanej operacji
  • możliwość parametryzacji i kontroli procesów
  • możliwość wykorzystania modelu procesów do implementacji systemu informatycznego

 

W skrócie
Podstawy koncepcji zarządzania procesowego to: technologie informatyczne i orientacja procesowa.
Sonda
Jaki moduł oprogramowania chciałbyś wdrożyć najszybciej w swoim przedsiębiorstwie?